Saturday, June 27, 2009

به یادرفیق مبارز ووطن پرست واقعی فرودفولادوند:


برای رفیق فرودفولادوندآرزوی سربلندی وسلامتی راداریم درهرکجای دنیاکه باشد.
وباآرزوی موفقیت وپیروزی به دلاورمردان شجاع دل درگروه تندر:
همرزمان شما:

کمیته شمال - ببرهای مازندران
_____________________________
دنیای عجیبی است. محافل و افرادی که تا دیروز چشم دیدن استاد فولادوند را نداشتند امروز مانند دایه دلسوز تر از مادر به دنبال او میگردند. کسانی که تا چندی پیش استاد را توهین کننده به اعتقادات مردم و فحاش معرفی میکردند امروز از خداوند میخواهند که او هر کجا که هست سلامت باشد.شاید بخندید، اما من تعجب نخواهم کرد اگر تونی بلر، نخست وزیر انگلستان، نیز این روزها سر و کله‌اش پیدا شود و به یکی از همین چهره های لس انجلسی بگوید: «من مدارک زیادی دارم دال بر این که فولادوند وارد انگلستان شده است و دیگر خارج نشده است و این نشان این است که ایشان یا دستگیر شده است و یا خدای نکرده در درگیری ۳ هفته پیش لندن کشته شده است.»
ايرانی بشد چاکردرگاه امامان آن شيرزن خاک گهرپوش دلارا
شد زينب و زهرا وخديجه و سهيلا
از کوروش واز ايرج و کاوه و بابک قربانعلی و غلامحسين آمده اينک
لعنت به من و ما که بيگانه ستائيم پيشانی به سنگ در هر تازی بماليم
لعنت به من و ما که فرزند يلانيم بيرونی بيگانه از اين خانه ندانيم
نفرين به چونين تيغ که تيزش نتوانيم لعنت به چونين دست که مشتش نتوانيم
اهريمن از اين خانه برون ما نتوانيم اين ديوستمکار از اين سفره نرانيم
لعنت به من و ما که خاموش نشستيم که خاموش نشستيم

No comments: