Friday, October 9, 2009

ببرهای مازندران:

ببرهای مازندران منتظرتوضیحاتی ازطرف مسئول سایت تکاوران تندردات اورگ می باشد.
مسئول کمیته شمال مازندران رفیق پویان باارسال ایمیل خواهان توضیحات بیشترازطرف آقای مهران مسئول سایت موردنظرشدند.
کمیته شمال -ببرهای مازندران
درحال حاضراین خبررابخوانید
__________________
هشدارتکآوران تندربه رژیم اسلامی درصورت اعدام بردیا:اجرای مرحله سوم تندروآغازحملات راکتی

No comments: