Tuesday, October 6, 2009

کمیته شمال - مازندران:

ایمیل دریافتی ازرفیق جمشیدمسئول انجمن پادشاهی ایران
توضیحی مختصر:
رفیق پویان مسئول کمیته شمال-مازندران:
باآرزوی پیروزی برای رفیق جمشید:
رفقادرگروه تندراگراجازه بدهنددرفرصتی مناسب پاسخ مطالب عنوان شده ازطرف رفیق جمشیدراخواهیم داد.کمیته شمال -مازندران ازطرف رفیق البرزمسئول کمیته خارج ازکشورنیزمطلب مهم وضروری رادریافت کرده که باجمع بندی آن مطالب نتیجه کلی رااعلام خواهیم کرد.کمی به مافرصت بدهیدتادرموردآن فکروتصمیم نهائی رابگیریم.
ضمناازرفیق جمشیدبابت دعوت ازرفیق البرزجهت مصاحبه ونشست وگفتگوبارفیق گرامی البرزدرتلویزیون گروه
تندروهمچنین ازرفیق نیکدل نهایت سپاس وقدردانی رابعمل می آوریم.موفق وپیروزوسرافرازباشید:
رفیق کوچک شما :پویان مازندران -ساری
_________________
ایمیل دریافتی
درود بر هم میهنان گرامی،
در تارنمای «ببرهای مازنداران» مقاله ای با نام «پاسخی کوتاه از رفیق پویان ...» به چاپ رسیده است که در بخشی از آن آمده است که:« ... بااین تفاصیل بی شک وتردید رفقای دیگر در گروه تندر نیز افراد در گروه تکاوران تندر را متهم به همین حرفها وبیانات {منظور جاسوسی} میکنند»چون من ایمیل نویسنده مقاله را نداشتم مجبور به فرستادن این نامه به آدرسهای موجود در سایت ببرهای مازندران هستم. خواهشمند هستم نویسنده مقاله بفرمایند که در کدام سخنرانی و یا کدام نوشته از «تندر» و یا مسولین رسمی انجمن پادشاهی در باره ماهیت فردی
به نام «مهران» و چیزی نوشته و یا گفته شده است و یا تهمت مامور رژیم بودن را زده؟در بیانیه رسمی ای که
در تارنمای «انجمن» به چاپ رسیده است
تنها ذکر شده است که
:۱- تارنمای
در کنترل «انجمن پادشاهی» نیست
.
۲- فردی به نام مهران برای ما ناآشنا است و او در ارتباط تشکیلاتی با انجمن پادشاهی نیست.پر واضح است که ما در باره کسی که نام و هویت او برای ما آشکار نیست نمیتوانیم نظر بدهیم. نه میتوانیم بگوییم که او مامور رژیم است و نه میتانیم خلاف آنرا بگوییم. در انجمن پادشاهی هوادران و فعالین میتوانند تا یک مرز معنی خود را به فعالیت رهبری نزدیک کنند بدون اینکه هویت خود را آشکار کنند. اما زمانی که آن فرد بخواهد در سطح فرماندهی و یا به بیان دیگر در سطح کادر فعالیت داشته باشد ما باید همه اطلاعات او را داشته باشیم.این امر بخصوص برای فعالیتهایی که مستقیما با افراد سرو کار دارد (حتی به صورت ایمیل) مهم و حیاتی است.
از سوی انجمن به ایشان یک مهلت چند هفته ای داده شد که هویت خود را برای انجمن روشن کند و یا در غیر این صورت انجمن او را کنار خواهد گزاشت. وی پس از این مهلت داده شده از دادن اطلاعات خود سر باز زد و بدون توجه به اخطار انجمن در چند مکاتبه خود را به عنوان نماینده «تندر» معرفی کرد.
کدبان پویان در مقاله خود مسله اخراج یک فرد از انجمن را به صورت «اختلافات داخلی» و یا جنگ جناحی مینمایانند و به من پند و اندرز میدهند که تهمت زدن کار خوبی نیست. حتی اگر از نظر اینترنتی نگاه کنیم و به افراد پشت این سایتها نگاه کنیم، تارنمای tondar.org قدمتی نزدیک به ۵ ساله دارد و از سال ۲۰۰۴ میلادی
کار خود را همراه با استاد فولادوند و با آغاز حرکت «تندر» آغاز کرده است و نیازی ندارد با تارنمایی که قدمت آن بیشتر از ۸ ماه نیست در بیفتد.آلمانی ها مثلی دارند که میگوید:
سگ دمش را تکان میدهد و نه دم سگ را.
البته ما طرحهای سازمان اطلاعات را در هم این ضمینه دقیقا میشناسیم و نمونه های آن را هم در گزشته دیدهایم. علاوه بر آن یاران بارها هم از سوی یاران به ما هشدار داده شده است که قرار است تعداد زیادی وبلوگهای قسب شده در سرویسهای ایرانی مانند میهن لوگ و لوگ فا و ... به یک باره علیه تندر شروع به فعالیت کنند. ولی با وجود آن از زدن تهمت به فردی مانند «مهران» سر باز زدیم زیرا تا زمانی که اطلاعات دقیق نداشته باشیم چنین اقدامی را نخواهیم کرد و اگر او حتی جزو طرح اینترنتی سپاه پاسداران باشد باید گفت که طرحی کاملا شکست خورده است و صحبت در باره آن به نفع ما نخواهد بود.ما در این زمینه تجربات زیادی داریم و تا کنون نیز حملات شدید و بسیار حرفه ای رژیم را دفع کردیم. تنها حربه قوی علیه همه این حرکتهای رژیم، تنها و تنها حضور در صحنه مبارزه و تشدید آن است. چه فردی مانند «پرنیا» در گزشته دور و چه افرادی مانند «روزیتا» و «داریوش» و چه افراد جدید، همه اینها اگر بخواهند «تندر» را از صحنه دور کنند باید خود از «تندر» پر انرژی تر و پر اثرتر وارد صحنه شوند. و چنین کاری متضاد با منافع رژیم است.شاید کدبان پویان آقای «مهران» را به آن خوبی میشناسند که وی را در مقاله خود همسنگ با تندر و انجمن پادشاهی میدانند و حتی این تارنما را که زمانی به خواست من برای فقط مسایل آموزشی درست شده بود را «گروه تکآوران تندر» مینامند. در این صورت بد نیست که ایشان آقای مهران را در مقاله خود از نظر امنیتی تایید میکردند. آنچه که ما میتوانیم بگوییم این است که چنین شخصی را ما نمیشناسیم و چون نمیشناسیم نمیتوانیم تایید کنیم و اگر کسی میخواهد با ما تماس بگیرد بهتر است با خود ما تماس بگیرد و نه کسی دیگر که نه نام دارد و نه نشان.
پیروز و سرفراز باشید.
جمشید شارمهد:انجمن پادشاهی ایران

No comments: